Facebook
Naziv: Pravoslavna eparhija Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-341
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: PE (hrvatski)
Razdoblje: 1808 - 1921
Arhivske jedinica: 55.50 d/m
Tehničke jedinica: 225 knj. ; 270 svež
Odgovornost: Pravoslavna eparhija (Zadar) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Dolaskom Talijana u Zadar 1923. godine eparhija je premještena u Šibenik, a njezin su arhiv talijanske vlasti predale tadašnjem Povijesnom arhivu kraljevske prefekture u Zadru.
Sadržaj jedinice: U ovome fondu sačuvani su spisi, okružnice i izvješća o popisu pripadnika Pavoslavne crkve, o stanju župa u Dalmaciji kao i o prihodima i rashodima manastira te potebama parohija. Gradivo sadrži podatke o materijalnom poslovanju i imovinskom stanju parohija i crkava, o osnivanju vjerskih zaklada. Sačuvana je i korespondencija s građanskim vlastima o problemima pravoslavne Crkve u Dalmaciji te zapisnike sjednica konzistorija. Sačuvani su i statistički podaci o stanju crkava, manastira i pripadnika pravoslavne vjeroisipovijesti u Dalmaciji. Sačuvani su i zapisnici profesora sjemeništa i bogoslovije, bogoslovska skripta, popisi bogoslova.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Knjige: Urudžbeni zapisnici 1813-1918, 89 svezaka, Kazala 1823-1918, 52 sveska, Razne knjige 1820-1917, 84 sveska.
Spisi: Kronološka serija prema urudbenim zapisnicima 1762-1921, 260 svež., Popis duša 1884-1917, 2 svež., Razni spisi 1872-1889, 8 svež.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno svim korisnicima prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o radu čitaonice DAZD.
Jezici: njemački ; talijanski ; srpski
Pisma: latinica ; njemačka gotica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: DAZD-341/P - 1 Spisi pravoslavne eparhije u Zadru (popis)
DAZD-341/V - 2 Spisi pravoslavne eparhije u Zadru (vodič)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15450
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica