Facebook
Naziv: Obitelj Filippi (fond)
Signatura: HR-DAZD-355
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1746 - 1941
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut. (papir)
Odgovornost: Obitelj Filippi (stvaratelj) (1746.-1941.)
Povijest jedinice: Obitelj je posredstvom rodbinskih veza s obitelji Fondra Ferra, ali i baštinivši imovinu drugih osoba (npr. biskupa Carsane i bilježnika Giovannia Sorarija) došla u posjed iznimno vrijednog arhivskog materijala. Posjedovali su više pergamena iz arhiva samostana sv. Krševana, dio zemljišnika Zadra i okolice iz XV. stoljeća, matrikule i statute nekih zadarskih bratovština te bogati fond knjiga. Glasovitost ovoga fonda nije u njegovu sadržaju, već u onome što iz njega nedostaje. To je poznati rukopis iz njihove knjižnice (tzv. Anonim Filippi ili rukopis Filippi) koji je većim dijelom rad Marchia Sorarija, započet 1782. pod naslovom: "Notizie istoriche della citta' di Zara". Razlozi šutnje o samom rukopisu i tajnovitost kojom je njen sadržaj objavljivan, često bez navođenja izvora, leže upravo u njegovu svjedočenju o hrvatstvu grada Zadra kroz stoljeća. Dugo se pretpostavljalo da je rukopis kao i čitava knjižnica obitelji uništena tijekom bombardiranja grada u II. svjetskom ratu, no u novije vrijeme javljaju se mišljenja da je odnesen u Italiju gdje i danas žive potomci obitelji Filippi.
Pregledom Knjige primljenog gradiva Državnog arhiva u Zadru te urudžbenih zapisnika Arhiva nije pronađen podatak o tome kada je fond primljen. U Knjizi primljene građe postoji upis pod rednim brojem 7. dana 8. svibnja 1948. godine da je od Arheološkog muzeja u Zadru primljeno "nekoliko pisama" obitelji Filippi.
Sadržaj jedinice: Gradivo obiteljskog fonda Filippi sadrži privatnu i poslovnu dokumentaciju četiriju generacija obitelji Filippi u vremenskom razdoblju od 1770. do 1941. godine. Osim dokumentacije koja pripada članovima obitelji, u fondu se nalazi određena količina gradiva splitske obitelji Degli Alberti. Nema podataka koji objašnjavaju zašto su se dokumenti obitelji Degli Alberti našli u ovom fondu. Jedna od mogućih pretpostavki jest da su bili dio poslovne dokumentacije jednog od dvojice odvjetnika u obitelji Filippi.
Izlučivanju: Iz fonda nije ništa izlučeno, predviđeno je trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo se prije sređivanja nalazilo u 4 svežnja različite debljine. Nakon sređivanja smješteno je u 5 arhivskih kutija standardne veličine. Prilikom pregleda svežnjeva nisu uočeni tragovi prethodnog sređivanja, osim što su dijelovi korespondencije bili odloženi zajedno. Nakon što se utvrdio njihov sadržaj spisi su razvrstani u šest serija. Serije 1-4 sadrže gradivo složeno po generacijama i to samo muške članove. Koristeći podatke iz literature, matičnih knjiga i dokumenata u fondu pristupilo se izradi obiteljskog stabla. Njihova imena, kao i imena ostalih osoba u inventarnom popisu, navedena su u izvornom obliku. Dokumenti jedne osobe, ako je bilo mogućnosti, razvrstani su u nekoliko skupina: osobne, poslovne, imovinsko-pravne, dokumente o društvenoj aktivnosti i korespondenciju. Dokumenti obiteljskog posjeda smješteni su u posebnu seriju, dok su dokumenti koji nisu pripali niti jednoj od navedenih serija smješteni su u posebnu seriju - Miscellaneu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl.18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-355/AI - 1 Obitelj Filippi (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15464
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica