Facebook Slike
Naziv: Knjiga primitaka i izdataka pavlinskog samostana u Crikvenici, s iznosima godišnjih prihoda sa zemljišta i vinograda (komad)
Signatura: HR-HDA-644-54
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - knjige
Povijesni nazivi: Quaderna Conventus Czriquenicensis cum annuis proventibus, tam a terris, quam a vineis (18. stoljeće - ) (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Actorum Conventus Czirkveniensis No. 48 (Arhiv Ugarske dvorske komore)
Stara signatura: G
Razdoblje: 1780 - 1785
Tehničke jedinica: 1 knj. (21 list)
Odgovornost: Pavlinski samostan Crikvenica (stvaratelj) (1780 - 1785)
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Papir
Dimenzija (VxŠ): 300 x 220 milimetar
Mjesto nastanka: Crikvenica
Jezici: hrvatski ; latinski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 156170