Facebook
Naziv: Centralna ugostiteljska škola Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1163
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 134 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1953 - 1956
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 3 knj.
Odgovornost: Centralna ugostiteljska škola Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon pripajanja Centralne ugostiteljske škole Opatija Ugostiteljskoj školi Opatija u svibnju 1956. gradivo prve je preseljeno u pismohranu potonje. Putem slijedništva gradivo je do 2011. bilo pohranjeno u pismohrani sadašnje Ugostiteljske škole Opatija, kada je preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Glavni imenici Brodskog odjela u Rijeci.
Izlučivanju: Nije poznato.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne serije glavnih imenika. Unutar serije gradivo je složeno kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2040
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1097: Ugostiteljska škola Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 156308
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica