Facebook
Naziv: Brodogradilište 'Viktor Lenac' Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1176
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 163 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1896 - 1993 (Najveći dio gradiva se odnosi na razdoblja socijalizma)
Arhivske jedinica: 500 d/m
Odgovornost: Brodogradilište 'Viktor Lenac' Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Pismohranu privatnog riječkog brodogradilišta 'Lazarus' preuzeo je nakon nacionalizacije brodogradilišta 1946. njegov slijednik, Brodogradilište 'Viktor Lenac'. Nakon ponovne privatizacije brodogradilišta 1993. imatelj stare pismohrane brodogradilišta postalo je trgovačko poduzeće Brodogradilište 'Viktor Lenac' d.d. Rijeka, koje je u studenom 2012. to gradivo predalo DAR-u na pohranu.
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 12. studenog 2012. (DAR - Klasa: 036-05/12-01/08)
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici, normativni akti i statusna dokumentacija, planski dokumenti, izvještaji, sjednice organa upravljanja, dokumentacija stambenih poslova, dokumentacija o izgradnji platforme Labin, dokumentacija društva COSMAR, tehnička dokumentacija - kapitalna izgradnja, financijsko računovodstvena dokumentacija - bilance, investicije, evidencije nabavljenih osnovnih sredstava, financijska dokumentacija platforme Labin, financijska dokumentacija Stambene zadruge, financijska dokumentacija lukobran, dokumentacija povreda na radu, kartice osobnih dohodaka, zbirka fotografija, negativa i albuma s fotografijama.
Izlučivanju: Vršeno je redovito izlučivanje u pismohrani brodogradilišta.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond je nesređen, još nije utvrđen plan sređivanja.
Dostupnost: Nedostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status depozita (pohrane). Načelno je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Broj i vrste tehničkih jedinica nisu poznate. Količina iskazana u dužnim metrima je približna.
Identifikator: HR-DARI/AJ 160261
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica