Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-1177
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Baška (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 288 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1968 - 1994
Arhivske jedinica: 3.60 m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 35 kut. ; 3 sv.
Odgovornost: Mjesna zajednica Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. godine, njegovu pismohranu je preuzela, tada novoosnovana, Općina Baška. Općina Baška je gradivo u ožujku 2011. predala DAR-u, skupa s gradivom Mjesnog ureda Baška.
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/11-02/01
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa, jedan upisnik mirovnog suda za sporove MIR, statusna dokumentacija i opći akti, zapisnici savjeta i drugih tijela i organizacija Mjesne zajednice, opći spisi, planovi razvoja, personalni dosjei radnika, gradivo samodoprinosa 1981.-85., financijska izvješća, katastarske snimke 1980., gradivo referenduma 1991., gradivo Koordinacije otoka Krka 1993./94., kinematografski sitni tisak.
Izlučivanju: Nije poznato
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u jedinstvenoj seriji po sadržajnim cjelinama. Prvo su iskazani opći spisi, potom razno drugo gradivo bez posebnog reda te na kraju pomoćne knjige.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. U načelu, gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1177/P - 1 Trajno arhivsko gradivo Općine Baška koje se predaje Državnom arhivu u Rijeci (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 1072: Mjesni ured Baška
Identifikator: HR-DARI/AJ 161009
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica