Facebook
Naziv: Obitelj Weiss (fond)
Signatura: HR-DAZG-1017
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1899 - 1939
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Weiss, obitelj (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži većinom imovinskopravnu dokumentaciju članova obitelji Weiss (Aleksandar, Emil, Juliana, Sofija i Gjuro), odnosno dokumentaciju o prodaji njihovog zemljišta u Belcu, o njihovim kućama u Ilici, Prekrižju i u Palmotićevoj ulici te o gradskom kupalištu "Diana" u Zagrebu od 1909. do 1937.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu: 1. Aleksandar Weiss, 2. Emil Weiss, 3. Julijana Weiss, udana Bresslauer, 4. Ostali članovi obitelji Weiss.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/1997.) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/1999.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 10: Gradsko poglavarstvo Zagreb (Kazala zavičajnika (2738, 3698, 3711, 5261, 6763, 12667, 25431) )
HR-DAZG- 857: Zbirka Ulčnik Ivan (sign 2172, 3126)
HR-DAZG- 1122: Zbirka građevne dokumentacije (Ilica 8, Gornje Prekrižje 4, Palmotićeva 7)
Napomena o bibliografskim izvorima: Iveljić, Iskra: Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Zagreb, 2007., 20, 33, 51, 57, 63, 65, 77, 81, 82, 96, 102, 137, 182, 424, 425, 427, 430.
Opća napomena: Iako je gradivo veoma fragmentarno, može poslužiti kao dopunski izvor pri istraživanju povijesti obitelji Weiss.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16226
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica