Facebook
Naziv: Turističko društvo Ika (fond)
Signatura: HR-DARI-1183
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TD Ika (1979 - 1992) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 124 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1979 - 1992
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Turističko društvo Ika (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1992. njegovu je djelatnost i pismohranu preuzela Turistička zajednica mjesta Ika. Potonja je djelovala svega nekoliko godina, nakon čega je gradivo Turističkog društva i Zajednice u Iki preuzela Turistička zajednica grada Opatija. Gradivo je krajem 2012. predano DAR-u skupa s gradivom Turističkog saveza općine Opatija (HR-DARI-733), Turističke zajednice grada Opatija (HR-DARI-1070), Turističkog društva Opatija (HR-DARI-731), Turističkog društva Volosko (HR-DARI-1185) i Turističke zajednice mjesta Ika (HR-DARI-1184).
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/13-02/02. Redni br. 62 na primopredajnom popisu
Sadržaj jedinice: Fotokopija zapisnika osnivačke sjednice, poslovne bilance i završni računi, kartoni deponiranih potpisa, Odluka o ukidanju Društva i Odluka o gašenju žiro računa Društva.
Izlučivanju: nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradivo je sređeno u jedinstvenoj seriji.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 733: Turistički savez općine Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 162271
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica