Facebook
Naziv: Turistička zajednica mjesta Ika (fond)
Signatura: HR-DARI-1184
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 164 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1992 - 1994
Arhivske jedinica: 3 mm
Tehničke jedinica: 15 kom.
Odgovornost: Turistička zajednica mjesta Ika (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja gradivo se steklo u pismohrani Turističke zajednice grada Opatija. Krajem 2012. gradivo je preuzeto u DAR skupa s gradivom Turističkog saveza općine Opatija (HR-DARI-733), Turističke zajednice grada Opatija (HR-DARI-1070), Turističkog društva Opatija (HR-DARI-731), Turističkog društva Ika (HR-DARI-1183) i Turističkog društva Volosko (HR-DARI-1185).
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/13-02/02. Redni br. 62 na primopredajnom popisu
Sadržaj jedinice: Potvrda o upisu u Registar turističkih zajednica RH, Obavijest o razvrstavanju organizacija-zajednica po djelatnostima, Karton deponiranih potpisa, Ugovor o oročenom depozitu s Riječkom bankom d.d., bilance, pregledi prihoda i rashoda, Odluka o prihvaćanju završnog računa.
Izlučivanju: Nema podataka
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond je sređen u jedinstvenoj seriji.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Identifikator: HR-DARI/AJ 162297
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica