Facebook
Naziv: Turističko društvo Volosko (fond)
Signatura: HR-DARI-1185
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 165 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1969 - 1978
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Turističko društvo Volosko (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja njegovu je djelatnost i pismohranu preuzela Turistička zajednica grada Opatija. Gradivo je krajem 2012. preuzeo DAR skupa s gradivom Turističkog saveza općine Opatija (HR-DARI-733), Turističke zajednice grada Opatija (HR-DARI-1070), Turističkog društva Opatija (HR-DARI-731), Turističkog društva Ika (HR-DARI-1183) i Turističke zajednice mjesta Ika (HR-DARI-1184).
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/13-02/02. Redni br. 63 primopredajnog popisa
Sadržaj jedinice: Izvješće o stanju Turističkog društva Volosko u 1968. godini, izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Turističkog društva Volosko za 1968. i o pregledu poslovanja za 1969., završni računi za 1969.-1977., nekoliko dopisa iz 1970.
Izlučivanju: Nema podataka
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradiva fond je sređen u jedinstvenoj seriji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
HR-DARI- 733: Turistički savez općine Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 162301
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica