Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Dubranec (fond)
Signatura: HR-DAZG-1034
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: MNO Du (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 fasc.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Dubranec (stvaratelj) (1947-1952)
Povijest jedinice: Nema podataka o preuzimanju ovog fonda u Arhiv. Gradivo je sredila i zajednički sumarni inventar za sve fondove mjesnih narodnih odbora kotara Velika Gorica izradila Mirjana Cupek 1996. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jednu knjigu zapisnika sjednica, jednu knjigu blagajne te iskaze naplate poreza.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 2 knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: S obzirom na neznatnu količinu sačuvanog gradiva sređivanje nije niti bilo potrebno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-1030/SI - 1 Mjesni narodni odbori sa područja kotara Velika Gorica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 884: Narodni odbor kotara Velika Gorica
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16243
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica