Facebook
Naziv: Mjesno školsko vijeće Cres (fond)
Signatura: HR-DARI-1166
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Consiglio scolastico locale di Cherso (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 287 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1919 - 1924
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Mjesno školsko vijeće Cres (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno 2012. iz fonda Općina Cres (HR-DARI-470) tijekom njegova sređivanja.
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 1953. ili nešto ranije.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće spise. Među njima su i zapisnici sjednica stvaratelja, nešto natječaja za radna mjesta i druge personalije te nešto spisa koji zadiru u statusna pitanja škola (npr. promjena naziva 1919.). Najviše ima okružnica viših, uglavnom školskih, vlasti, zatim pritužbi i molbi nastavnika i učenika odnosno njihovih roditelja te spisa u svezi organizacije nastave, održavanja i uređenja školskih zgrada, nabave školske opreme i nastavnih pomagala, discipline učenika (pohađanje, izostanci, školske globe).
Izlučivanju: Nije poznato
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki unutar jedinstvene serije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1166/P - 1 Mjesno školsko vijeće Cres (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 470: Općina Cres
Identifikator: HR-DARI/AJ 162773
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica