Facebook
Naziv: Dobrotvorna kongregacija Cresa (fond)
Signatura: HR-DARI-1168
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Congregazione di carita di Cherso (1903 - 1933) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 136 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1903 - 1933
Arhivske jedinica: 0.33 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 4 knj. ; 27 sv.
Odgovornost: Dobrotvorna kongregacija Cres (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno 2012. iz fonda Općina Cres (HR-DARI-470) tijekom njegova sređivanja.
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR prije 1953.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo same Dobrotvorne kongregacije te gradivo pet zaklada, koje su bile pod njezinom upravom. Riječ je o zakladama:1. Dobrotvorna zaklada za miraz Nascimben - Groppo (Opera pia della fondazione dotale Nascimben - Groppo), 2. Dobrotvorna siromaška zaklada Lusina (Opera pia della fondazione poveri Lusina), 3. Dobrotvorna stipendijska zaklada Bunicich (Opera pia della fondazione stipendi Bunicich), 4. Dobrotvorno utočište za napuštenu djecu Sv. Josip (Opera pia dell'asilo di S. Giuseppe), 5. Dobrotvorna gradska stipendijska zaklada Cres (Opera pia della fondazione stipendi civici Cherso). Od registraturnih pomagala fond sadrži samo jedan urudžbeni zapisnik Kongregacije. Nadalje sadrži zapisnike sjednica Kongregacije i nešto njezine opće prepiske te najviše gradivo financijskog i materijalnog knjigovodstva Kongregacije i zaklada. Sadrži također jedan inventar isprava, spisa, rukopisa i ugovora, jednu knjigu poreznih dužnika te nešto platnih naloga i drugih raznih spisa. Među potonjima je značajniji jedino fragment posljednje volje Cresanina Bunicicha (vjerojatno utemeljitelj jedne od zaklada).
Izlučivanju: Nije poznato
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih deset serija: 1. Urudžbeni zapisnik općih spisa, 2. Opći spisi, 3. Zapisnici sjednica, 4. Dnevnici prihoda i rashoda Zaklade Lusina (Lužina), 5. Knjiga poreznih dužnika prema Dobrotvornoj kongregaciji Cresa, 6. Godišnji predračuni (bilance), 7. Financije i materijalno knjigovodstvo javnih dobrotvornih ustanova u nadležnosti Dobrotvorne kongregacije Cresa, 8. Inventar isprava, spisa, rukopisa i ugovora Dobrotvorne kongregacije Cresa, 9. Platni nalozi i platni odresci, 10. Razno. Šesta i sedma serija imaju podserije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1168/P - 1 Dobrotvorna kongregacija Cres (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 470: Općina Cres
Identifikator: HR-DARI/AJ 162793
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica