Facebook
Naziv: Album fotografija "Fiera di Fiume" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1188
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 56 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1929 - 1929
Arhivske jedinica: 6.50 cm
Tehničke jedinica: 1 alb. (85 fot. veličina 32,6 x 47,5 cm; 84 str.; kožne korice; pohranjen u izvornom, namjenski izrađenom, kartonskom omotu )
Povijest jedinice: Godišnji sajam obrta, industrije, poljodjelstva i trgovine općetalijanskog karaktera s međunarodnim ambicijama održavao se u Rijeci od 1925. godine. Kasnije je dobio naziv "Fiera di Fiume", a onaj kojeg prikazuje predmetno gradivo održan je od 14. 8. do 1. 9. 1929. Sajam je bio popraćen raznim promidžbenim sadržajima, među inim i izdavanjem predmetnog albuma. Nije poznat autor fotografija ni kako je album dospjeo u Državni arhiv u Rijeci. Gradivo se prvi put spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. u sklopu šire koncipirane zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti pod točkom 8. Zbirka je imala internu oznaku K – 7, a u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. navedena je pod oznakom 279 Historijskog arhiva u Rijeci. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirka dopunskih preslika iz državnih arhiva Republike Hrvatske i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507 i interna oznaka K – 22. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija te se pristupilo njihovom arhivističkom sređivanju.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži 85 crno - bijelih fotografija nalijepljenih na stranice albuma. Prvih osamnaest i zadnje tri fotografije su opisane. Snimke prikazuju panoramski pogled na izožbu, doček uzvanika Martellija, svečano otvaranje, izložbene paviljone odnosno niše pojedinih izlagača s izloženim predmetima te na kraju dvije fotografije Arnalda Mussolinija tijekom obilaska izložbe. Izlagači na izložbi su bili pojedini talijanski gradovi, Mađarska kao jedini inozemni izlagač, riječke strukovne škole te razna talijanska poduzeća. Na fotografijama su uglavnom obrtnički predmeti te nešto proizvoda iz oblasti industrije, brodogradnje, rudarstva i prometa.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fotografije su u albumu poredane izvornim redoslijedom. Album započinje panoramskim prikazom izložbe, potom slijede fotografije dočeka uzvanika i svečanog otvaranje, paviljena pojedinih izlagača te na kraju dvije fotografije Arnalda Mussolinija u obilasku izložbe.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fotografije su dobro očuvane. Jako je oštećen hrbat albuma, tako da se prednja korica odvojila od ostalog dijela albuma.
Identifikator: HR-DARI/AJ 164110
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: talijanski
Pismo opisa: latinica