Facebook
Naziv: Građanski predmeti (serija)
Signatura: HR-DAZG-1129-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1946 - 1970
Tehničke jedinica: 122 knj. ; 148 kut.
Sadržaj jedinice: Sačuvane su dvije serije građanskih predmeta i to: građanski parnični predmeti i građanski vanparnični predmeti. Od navedenih serija oformljene su odgovarajuće podserije. Sačuvano je gradivo za cijelo vrijeme djelovanje stvaratelja fonda.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 166502