Facebook
Naziv: Poljoprivreda (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-98-5-4
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1959
Arhivske jedinica: 0.04 d/m
Tehničke jedinica: 0.40 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži dokumentaciju o ratarstvu, stočarstvu i ratarstvu te Evidenciju sajmišta i vaga.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171160