Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Packard Motor Car Company" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1174
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1939 - 1945
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 213 kom. (Pozitivi fotografija razvijeni iz mikrofilmova)
Odgovornost: Packard Motor Car Company (autor predloška)
Povijest jedinice: Nema podataka od koga i kada su fotografije preuzete u DAR. Gradivo do 2013. nije bilo evidentirano, a fizički je pripadalo jednoj jedinstvenoj zbirci fotografija u DAR-u s oznakom HR-DARI-507 (interna oznaka K – 22). Početkom 2013. ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija.
Način preuzimanja: Nema podataka
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od pozitiva fotografija razvijenih iz mikrofilmova. Na mikrofilmovima su snimke projekata brodskih motora 4M 2500 i 5M 2500, pribora za njihovo održavanje, popisa repro materijala i jednog sumarnog popisa mikrofilmova.
Izlučivanju: Nije vršeno
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Predviđeno je fotografije srediti po sumarnom pregledu mikrofilmova, koji je sastavni dio zbirke.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Nisu poznati obzirom da nisu poznati patentni uvjeti.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: engleski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno, a vidljiva su i kemijska oštećenja. Usljed izloženosti toplini fotografije su se savile.
Identifikator: HR-DARI/AJ 171224
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica