Facebook
Naziv: Stipendije (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-98-10-3
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1958 - 1958
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 0.20 kut.
Sadržaj jedinice: Podserija sadrži podatke o korisnicima općinskih stipendija za srednjoškolsko i visoko obrazovanje koje je dodjeljivala Komisija za stipendije NOO-a Vidovec.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su odloženi sukladno rastućem tijeku brojeva Općeg urudžbenog zapisnika.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 171296