Facebook
Naziv: Zbirka filmova tvornice 'Torpedo' Rijeka (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1197
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: 395 (Državni arhiv u Rijeci)
Alternativna oznaka: K - 36 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1991 - 1995
Arhivske jedinica: 5 kom
Tehničke jedinica: 5 film. sv.
Odgovornost: Torpedo. Tvornica motora Rijeka (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto 7. veljače 2012. iz stečajne mase poduzeća Torpedo d.d. u stečaju
Sadržaj jedinice: Vlastiti i tuđi promidžbeni filmovi, filmovi koji prikazuju tehnologiju rukovanja s vlastitim proizvodima i njihovo održavanje, filmovi koji dokumentiraju oštećenja proizvoda
Izlučivanju: Tri filma su zbog nečitljivosti škartirana 22. 11. 2013. (predmeti 6, 7 i 8)
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema redoslijedu upisa u evidenciju audio i video zapisa DAR-a.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 734: "Torpedo". Tvornica motora Rijeka
HR-DAOS- 2059: TORPEDO d..d. ĐAKOVO
Identifikator: HR-DARI/AJ 172334
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica