Facebook
Naziv: Obitelj Priskić (fond)
Signatura: HR-DARI-1195
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 64 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1874 - 1959
Arhivske jedinica: 0.12 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Priskić, obitelj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nasljednica arhiva obitelji Priskić, gospođa Vesna Tokić, poklonila je 2013. obiteljski arhiv, biblioteku, umjetničke slike i druge predmete Muzeju hrvatskog turizma u Opatiji. Sporazumom između gospođe Tokić, Muzeja i DAR-a odabrano arhivsko gradivo i biblioteka su u prosincu 2013. predani DAR-u, dok je ostali dio baštine ostao u Muzeju. Nakon primitka u DAR biblioteka je odvojena od arhivskog gradiva i priključena knjižnom fondu DAR-a, a od arhivskog gradiva je oblikovan predmetni fond.
Način preuzimanja: Ugovor o darivanju arhivskog gradiva; DAR - Klasa: 036-05/13-02/06
Sadržaj jedinice: 1) Isprave Petra Priskića (javno bilježnički akti, zemljišno – knjižni akti i sl.), Poslovni računi, ugovori i jedna lovna dozvola; 2) Tehnička dokumentacija obiteljskih nekretnina; 3) Album s razglednicama historijskih, mitoloških, literarnih i fantastičnih motiva; 4) Knjige gostiju pansiona Vila Julijana nakon II. svjetskog rata; 5) Slike na keramici 20 x 20 cm.
Izlučivanju: Ne izlučuje se, gradivo se čuva trajno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po opisanim sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži povjerljive osobne podatke dostupno je 70 godina od nastanka dokumenta odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, jedino su isprave i tehnička dokumentacija dosta pohabane od uporabe.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 29: Glavarstvo općine Volosko-Opatija
HR-DARI- 122: Kotarski sud Volosko - Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 172796
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica