Facebook
Naziv: Rudnik ugljena Raša (fond)
Signatura: HR-DARI-181
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Societa anonima carbonifera Arsa (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 11 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1834 - 1942
Arhivske jedinica: 30 d/m
Tehničke jedinica: 264 knj. ; 220 svež
Odgovornost: Istarski ugljenokopi Raša (stvaratelj)
Povijest jedinice: Sukladno s uputom Ministarstva prosvjete i kulture RH (klasa: 612-06/91-01-02) fond je 1991. predan Državnom arhivu u Pazinu. (Vidi: DAR - Klasa: 612-06/91-98/01)
Obavijesna pomagala: DARI-181/V - 1 Ugljenokopi Raša (Arsa-Societa Anonima Carbonifera) (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 173571
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica