Facebook
Naziv: Zbirka filmova i zvučnih zapisa Tvornice papira Rijeka (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1181
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 36 (Državni arhiv u Rijeci)
Alternativna oznaka: 399 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1972 - 2002
Arhivske jedinica: 13 kom
Odgovornost: Tvornica papira (Rijeka) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je zbog specifičnosti medija odvojeno kao zasebna zbirka od ostalog gradiva fonda Tvornica papira Rijeka (HR-DARI-826). Radi male količine gradiva nisu oblikovane zasebne zbirke filmskih i zvučnih zapisa.
Način preuzimanja: Preuzeto 27. srpnja 2012. iz stečajne mase Tvornice papira Rijeka
Sadržaj jedinice: Promidžbeni filmovi, zvučni zapis Perspektivni plan razvoja i nespecificirano gradivo.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Jedinice su sređene prema broju upisa u evidenciju filmskih i zvučnih zapisa DAR-a.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Arhivske jedinice: HR-DARI- 826: Tvornica papira Rijeka
HR-DARI- 920: Zbirka fotografija Tvornice papira Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 174633
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica