Facebook Slike
Naziv: Vlašić, Petar (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-2-2-3-258
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 33 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1930 - 1930
Tehničke jedinica: 2 list (1 pismo)
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179123