Facebook Slike
Naziv: Pešte, Mato (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-3-2-3-26
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 111 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1892 - 1892
Tehničke jedinica: 2 list (1 pismo)
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179655