Facebook Slike
Naziv: Posilović, Juraj (predmet)
Signatura: HR-HDA-781-3-2-3-28
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: 111 , HDA, Sumarni inventar 1997.
Razdoblje: 1877 - 1891
Tehničke jedinica: 4 list (2 pisma)
Jezici: hrvatski
Identifikator: HR-HDA/AJ 179657