Facebook
Naziv: Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-DARI-1242
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 135 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1965 - 2004 (Nema gradiva za razdoblje 1966.-1969.)
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 23 mapa ; 1 knj. ; 1 reg.
Odgovornost: Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske (stvaratelj)
Način preuzimanja: Državnom arhivu u Rijeci predao 31. ožujka 2015. dr. Siniša Vilke, profesor na Pomorskom fakultetu u Rijeci. DARI, Klasa: 036-05/15-02/01. Dana 28. 02. 2020. od Turističke zajednice grada Crikvenica preuzeta jedna omotnica. DARI, Klasa: 036-05/20-04/03
Sadržaj jedinice: Zbirka izvora o pomorstvu I. do IX. odjela, gradivo članova pomagača, prepiska, razni spisi, financijska i blagajnička dokumentacija, publikacija "Vis u Narodnooslobodilačkoj borbi 1941. - 1945." Omotnica s memorandumom Društva naslovljena na prof. Vinka Antića 10. 06. 1970.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je raspoređeno u 23 predmeta, unutar predmeta je složeno kronološki odnosno po urudžbenom broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1242/P - 1 Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 183093
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica