Facebook
Naziv: Grad Mali Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-1214
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 295 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1993 - 2005
Arhivske jedinica: 22 d/m
Tehničke jedinica: 237 kut.
Odgovornost: Grad Mali Lošinj (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto od Grada Malog Lošinja 3. prosinca 2009. DARI - Klasa: 036-05/09-01/04
Sadržaj jedinice: Zapisnici gradskog vijeća i poglavarstva, opći spisi. Opći spisi sadrže gradivo iz svih područja društvenog života, a najviše iz oblasti opće uprave i odnosa s raznim upravnim i samoupravnim tijelima, privrede, imovinsko - pravnih odnosa i financija. Najmanje je spisa iz područja pravosuđa i zdravstva.
Izlučivanju: Nama podataka o izlučivanju
Dopuna: Gradivo u pismohrani Grada Malog Lošinja
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u serijama: 1. Sjednice Gradskog vijeća grada Mali Lošinj, 2. Sjednice Gradskog poglavarstva grada Mali Lošinj, 3. Opći spisi. Tehničke jedinice serije sjednica i općih spisa označeni zasebnim tekućim nizom brojeva.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1214/P - 1 Grad Mali Lošinj (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Grad Mali Lošinj
Arhivske jedinice: HR-DARI- 932: Skupština općine Cres - Lošinj
Identifikator: HR-DARI/AJ 183636
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica