Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Mune (fond)
Signatura: HR-DARI-1218
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Mune (1980 - 1993) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 298 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1978 - 1993
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 kut. ; 16 mapa ; 1 omotn. ; 1 amb. kut. ; 2 fasc.
Odgovornost: Mjesna zajednica Mune (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnik općih, povjerljivih i strogo povjerljivih spisa; Statut MZ; zapisnici sjednica Izvršnog savjeta i Zbora; odluke MZ; opći spisi; izborni spisi; spisi samodoprinosa; anketni listići zainteresiranih za grobno mjesto i telefon; financijsko i materijalno knjigovodstvo: popisi akata, završni računi, financijski planovi, inventarizacija, financijske kartice, obračuni plaća i platne liste, obračuni putnih troškova, toplog obroka i slično; razni blagajnički spisi
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1218/P - 1 Mjesna zajednica Mune (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 183989
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica