Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Jurdani (fond)
Signatura: HR-DARI-1219
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Jurdani (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 299 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1976 - 1993
Arhivske jedinica: 1.15 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 5 reg. ; 5 mapa ; 1 kut. ; 1 fasc. ; 1 sv. ; 2 svež
Odgovornost: Mjesna zajednica Jurdani (stvaratelj) (1981. - 1993.)
Mjesna zajednica Jušići - Jurdani (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Permani (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Veli Brgud (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Mjesna zajednica Zvoneća (stvaratelj) (1973. - 1981.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnik općih spisa, Statut MZ, zapisnici sjednica Skupštine i Izvršnog savjeta, opći spisi, izborni spisi, dostavne knjige za mjesto i poštu, financijsko i materijalno knjigovodstvo (knjiga primljenih računa, završni računi, financijski planovi, platne liste, financijski personalni dosjei, trokolonski kontovnici općenarodne obrane (ONO) i općeniti, blagajna, temeljnice i drugo)
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2061
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1219/P - 1 Mjesna zajednica Jurdani (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita.
Identifikator: HR-DARI/AJ 184020
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica