Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Žejane (fond)
Signatura: HR-DARI-1221
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Žejane (1974 - 1993) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 301 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1974 - 1993
Arhivske jedinica: 1.03 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 15 mapa ; 4 sv. ; 1 kut.
Odgovornost: Mjesna zajednica Žejane (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici obične, povjerljive i strogo povjerljive pošte; Statut Mjesne zajednice; Samoupravni sporazum o udruživanju rada radnika u Radnu zajednicu Zajedničke stručne službe mjesnih zajednica (RZZSSMZ) općine Opatija; Pravilnik o radnim odnosima u RZZSSMZ; zapisnici sjednica Zbora, Skupštine i drugih tijela; odluke Mjesne zajednice; opći spisi; izborni spisi; evidencija radova na privatnim posjedima u Žejanama po kućnim brojevima; financijsko i materijalno knjigovodstvo: završni računi, inventarizacija, financijski planovi, evidencije prihoda i rashoda, blagajnički dnevnik, kartice financijskog računovodstva, trokolonski kontovnik, računi
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1221/P - 1 Mjesna zajednica Žejane (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184124
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica