Facebook
Naziv: Mjesni ured Matulji - Jurdani (fond)
Signatura: HR-DARI-1222
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MU Matulji - Jurdani ( - 1993) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 302 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1957 - 1987
Arhivske jedinica: 0.65 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 1 reg. ; 2 svež ; 3 mapa ; 11 sv.
Odgovornost: Mjesni ured Matulji - Jurdani (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja njegovo gradivo je preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa i urudžbeni zapisnik Matičnog ureda; opći spisi; vojni spisi; stalni birački popisi za mjesta Brešca-Zaluki, Jurdani, Jušići, Kučeli, Matulji, Mihotići, Mučići, Pasjak, Rukavac, Rupa i Veli Brgud; knjige manipulacija stočnim putnicama; evidencije redovnih doznaka za 1. mjesec 1987.
Izlučivanju: nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2058
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1222/P - 1 Mjesni ured Matulji - Jurdani (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija (1961. - 1993.)
HR-DARI- 332: Narodni odbor općine Matulji (1955. - 1961.)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184127
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica