Facebook
Naziv: Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mune (fond)
Signatura: HR-DARI-1224
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MK SSRNH Mune (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 126 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1982 - 1983
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 fasc.
Odgovornost: Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mune (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1990. njegovo gradivo je 1993. skupa s gradivom područne mjesne zajednice preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Program rada za 1983. i 1984. te program akcije "Ništa nas ne smije iznenaditi" (NNNI) 1983.; okružnice i razni šapirografirani materijali općinskih tijela SSRNH Opatija; programske smjernice viših tijela DPO; godišnja izvješća o radu i aktivnosti stvaratelja za 1982.; zapisnici o tijeku i rezultatima glasovanja na izborima za članove delegacija mjesnih zajednica i za delegate u Društveno političko vijeće Skupštine općine Opatija na dan 21.3.1982.; odluka i zapisnik kandidacijske konferencije u MZ radi utvrđivanja liste kandidata za članove delegacija; zapisnik predkandidacijskog zbora radnih ljudi i građana Muna 29.1.1982.; zapisnik sjednice 4.2.1982.; list „Fronta“, bilten SSRNH, godina IX, br.3/4, 1982.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen po sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2054
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1224/P - 1 Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mune (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184151
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica