Facebook
Naziv: Savez umirovljenika Hrvatske. Udruženje općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1231
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: SUH. UO Opatija ( - 1990) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 131 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1978 - 1990
Arhivske jedinica: 6 cm
Tehničke jedinica: 1 mapa
Odgovornost: Savez umirovljenika Hrvatske. Udruženje općine Opatija (stvaratelj) (? - 1990.)
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Statuti iz 1979. i 1989., odluke i zaključci, izvješća i referati, , popisi umirovljenika i popis umirovljenika podružnice Matulji, prijepiska, spisi o planovima i organizaciji izleta, financijski spisi, evidencija članarine i članarine za KUP.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen po sadržajnim cjelinama nastalim kod stvaratelja ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2061
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1231/P - 1 Savez umirovljenika Hrvatske. Udruženje općine Opatija (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184841
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica