Facebook
Naziv: Aktiv Saveza socijalističke omladine Hrvatske Mjesne zajednice Mune (fond)
Signatura: HR-DARI-1232
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ASSOH MZ Mune (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 132 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1985 - 1985
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 fasc.
Odgovornost: Aktiv Saveza socijalističke omladine Hrvatske Mjesne zajednice Mune (stvaratelj) (? - 1990.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1990. njegovo gradivo je prvo bilo pohranjeno u pismohrani Mjesne zajednice Mune, a nakon ukidanja potonje 1993. preuzela ga je Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Zapisnici sastanaka, šapirografirani normativni i informativni materijali raznih tijela, Promemorija o djelovanju likovne radionice Opatija (fotokopije), problematika rada Stambene zadruge Opatija – referat (fotokopija)
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim kod stvaratelja ili tijekom sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2056
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1232/P - 1 Aktiv Saveza socijalističke omladine Hrvatske Mjesne zajednice Mune (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184868
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica