Facebook
Naziv: Hrvatska čitaonica Škrljevo (fond)
Signatura: HR-DARI-1234
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 134 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1898 - 1946 (Nema gradiva za razdoblje 1942. - 1945. )
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 1 sv.
Odgovornost: Hrvatska čitaonica Škrljevo (stvaratelj) (1898. - 1946.)
Način preuzimanja: Gradivo je predao Grad Bakar. Svečanost primopredaje održana je 31. listopada 2014. u prostorijama Katedre Čakovskog sabora "Bakarskog kraja" - Škrljevo. DARI - Klasa: 036-05/14-02/09
Sadržaj jedinice: Zapisnici sjednica Upravnog odbora, Pravila o radu iz 1931., jedan dopis iz veljače 1941. - dozvola za održavanje kazališne predstave Jazavac pred sudom.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zapisnici Upravnog odbora su sređeni kronološkim redom, nakon kojih slijedi ostalo gradivo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Uvez dvaju knjiga zapisnika je dosta oštećen, dosta stranice je razvezano, čini se da su neke istrgnute i uništene.
Obavijesna pomagala: DARI-1234/P - 1 Hrvatska čitaonica Škrljevo (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 952: Upravna općina Krasica
HR-DARI- 953: Općina krasička
Identifikator: HR-DARI/AJ 185638
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica