Facebook
Naziv: Općina Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-1228
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 303 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1993 - 2000
Arhivske jedinica: 19.20 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 141 fasc. ; 189 reg.
Odgovornost: Općina Matulji (stvaratelj) (1993. -)
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01. Fond ima status depozita
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici i pripadajuća kazala, zapisnici sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, prvostupanjski upravni predmeti UP I, opći spisi, proračunski spisi, bilance i završni računi, računovodstvena dokumentacija s platnim listama zaposlenika i obrascima M 4, porezna dokumentacija (šumski doprinos, porez na reklamu). Upravni predmeti sadrže gradivo iz područja cestovnog prometa, komunalnih poslova i poreza. Neupravni predmeti (opći spisi) zahvaćaju sva područja društvenog života odnosno sve glavne grupe prema klasifikacijskim oznakama, a najviše iz oblasti društva, državnog uređenja i uprave (oznaka 0), privrede (oznaka 3) te geodetsko-katastarskih, imovinsko-pravnih i statističkih poslova (oznaka 9).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Fond će se dopunjavati prema potrebi stvaratelja
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema redosljedu unosa jedinica u arhivsku knjigu.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2076
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1228/O - 1 Općina Matulji. Arhivska knjiga (ostalo)
Opća napomena: Redni broj 19 u knjizi depozita DARI
Identifikator: HR-DARI/AJ 186276
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica