Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Marinići (fond)
Signatura: HR-DARI-1238
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Marinići (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 304 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1974 - 1993
Arhivske jedinica: 1.14 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 19 svež ; 30 fasc. ; 1 kom.
Odgovornost: Mjesna zajednica Marinići (stvaratelj) (1974. - 1993.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. godine skrb nad njezinim gradivom je preuzela Općina Viškovo.
Način preuzimanja: Preuzeto u DARI 9. veljače 2011. od Općine Viškovo zajedno s gradivom Mjesne zajednice Viškovo.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala postoje urudžbeni zapisnici općih spisa. Fond nadalje sadrži Statut MZ, zapisnike sjednica Skupštine, gradivo Komunalne komisije, opće spise (prepisku), kopije građevinskih dozvola, suglasnosti u svezi raznih komunalnih nadležnosti, uvjete uređenja prostora, ugovore o zakupu prostora, ugovore za postavljanje telefonske mreže i telefonske priključke, projektno-tehničku dokumentaciju, gradivo popisa stanovništva 1981., izborne spise, gradivo aktiva SSOH s gradivom radnih akcija te aktiva SSRNH i SUBNORA pri MZ, materijale prijedloga za odlikovanja, spise o zaštiti okoliša, platne liste i druge dokumente o osobnim dohotcima zaposlenika, završne račune te drugu financijsku dokumentaciju za MZ i KUD Mladost.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je popisano po transportnim kutijama u kojima je preuzeto, a unutar kutija po zatečenom redosljedu.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano ali nije tehnički uređeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1238/P - 1 Mjesna zajednica Marinići (popis)
Opća napomena: Nema podataka o pravnom statusu fonda.
Identifikator: HR-DARI/AJ 187856
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica