Facebook
Naziv: Osnovna škola "Brajda" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1240
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OŠ "Josip Brusić" Rijeka (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 142 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1993
Arhivske jedinica: 0.76 d/m
Tehničke jedinica: 165 knj. ; 8 dosje ; 1 kom.
Odgovornost: Osnovna škola "Brajda" (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto 2014. od OŠ "Brajda" Rijeka.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnik, spomenice, knjiga zapisnika Nastavnog zbora i Školskog odbora, imenik kandidata koji su polagali niži tečajni ispit, školski imenici, razredna knjige, dosjei radnika.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Dopuna: Gradivo nakon 1962., koje je pohranjeno u pismohrani OŠ "Brajda"
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Gradivo će bitio sređeno po serijama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2056
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Školski imenici su dosta pohabani, ostalo gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1240/P - 1 Osnovna škola “Brajda“ Rijeka (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Gradivo nakon 1962. pohranjeno je u pismohrani OŠ "Brajda" u Rijeci.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 78: Narodni odbor kotara Rijeka
HR-DARI- 86: Narodni odbor grada Rijeke
HR-DARI- 323: Gradski narodni odbor Rijeka
HR-DARI- 328: Narodni odbor općine Stari Grad
Literatura: Milivoj Čop. Riječko školstvo 1945. godine i u prvim poslijeratnim godinama, Rijeka, 2004., .str. 65-67
Identifikator: HR-DARI/AJ 188676
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica