Facebook
Naziv: Dobro Lipa u zakupu Stjepana Kralja (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 224004