Facebook
Naziv: Korespondencija Ivana Matakovića (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-2-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1831 - 1831
Sadržaj jedinice: Pismo Stjepana Kralja za provizora u Beli Ivana Matakovića te Matakovićevo pismo Žigmundu Fodrociju glede Kraljevih dugovanja.
Identifikator: HR-HDA/AJ 224011