Facebook
Naziv: Pokušaj odgode ročišta za raspravu sa Stjepanom Kraljem (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-2-5-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Identifikator: HR-HDA/AJ 224018