Facebook
Naziv: Odbijanje molbe za odgodu ročišta (komad)
Signatura: HR-HDA-714-4-26-2-5-2-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1831 - 1831
Sadržaj jedinice: Dopis zamjenika podžupana Zagrebačke županije Henrika Mikšića za Ivana Nepomuka Lovinčića o odbijanju molbe da se odgodi ročište za povrat zakupa i dobara Lipa, budući da bi to između ostalog uzrokovalo nepotrebne troškove tužitelju.
Identifikator: HR-HDA/AJ 224021