Facebook
Naziv: Sudski poziv za Žigmunda Fodrocija na ročište za istragu zbog batinanja Jurja Panenića (podserija)
Signatura: HR-HDA-714-4-33-10-7-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1834 - 1834
Sadržaj jedinice: Poziv je Fodrociju upućen temeljem žalbe kmeta Panenića Zagrebačkoj županiji zbog batina koje je po Fodrocijevoj naredbi dobio od špana, jer je od zatražene četiri posude vina za neki njemu nepoznati dug odbio dati preostale tri.
Identifikator: HR-HDA/AJ 224587