Facebook
Naziv: Opći spisi (serija)
Signatura: HR-DAOS-1533-1
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1957 - 1995
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj.
Sadržaj jedinice: Serija općih spisa sadrži isključivo knjige.
Izlučivanju: U registraturnom poretku gradiva zatečene su serije službene korespondencije sa sljedećim nazivima: pošta, pošta direktora i interna pošta. U cijelosti uzeto, uglavnom se radilo o raznim komercijalnim obavijestima, računima, predračunima, periodičnim obračunima i evidencijama, pozivima, zahtjevima, molbama, prilozima i drugim dokumentima ograničenih rokova čuvanja. Sva je ta dokumentacija, međutim, bila upisivana u knjige urudžbenih zapisnika tj. knjige djelovodnika. Nakon utvrđenog stanja sadržaja spomenutih serija službene korespondencije, zaključeno je da je stvaratelj u registraturnom poretku izdvajao sve trajne dokumente u zasebne serije: zapisnici, ugovori, dokumentacija o poduzeću, planovi, analize, projektna dokumentacija i sl. Zbog toga je unutar opisanih serija službene korespondencije (pošta, pošta direktora, interna pošta) u registraturi od spisa ostala samo ona dokumentacija koja je imala ograničene rokove čuvanja. Ona je prilikom sređivanja u redovitom postupku odabiranja i izlučivanja predana na uništenje u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 37725
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica