Facebook
Naziv: Opće poslovanje (serija)
Signatura: HR-DAVU-SCVK-330-1
Imatelj: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 2 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži urudžbene zapisnike i njihove prateće opće spise za cjelokupno vrijeme djelovanja stvaratelja, odnosno od 1945-1955 godine. Stvaratelj je cjelokupno administrativno poslovanje vodio kroz urudžbene zapisnike, te su prema tome opći spisi odloženi prema godinama i brojevima upisa. Knjiga br. 3 pod nazivom Knjiga depeša sadrži nalijepljene primljene depeše koje su primane od nadređenih komiteta SKH. U kutiji br. 2 nalaze se primljene depeše koje nisu nalijepljene u knjizi i složene su kronološkim redom.
Izlučivanju: Prilikom obrade i sređivanja fonda u arhivu izlučeno je gradivo koje ima ograničen rok čuvanja, u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku. U Zapisniku o predaji i preuzimanju gradiva Komunističke partije Hrvatske/Saveza komunista Hrvatske između Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva u Osijeku obavljenoj 12. siječnja 2006. u stavku V stoji: «Gradivo SKH dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka, s time da je gradivo koje se odnosi na osobne podatke, dostupno za korištenje 70 godina nakon svog nastanka. Pri preuzimanju gradiva KPH/SKH SDP je rezervatnim odredio gradivo dokumenata članova SKJ, osobnih dosjea kadrova SKH, osobnih dosjea iz rada Kadrovske komisije, osobnih dosjea iz rada Statutarne komisije, osobnih dosjea Informbiroovaca, osobnih dosjea iz rada Kontrolne komisije, koji neće biti dostupni prije isteka najmanje 15 godina od smrti osobe na koju se odnose. Navedeni rok se može skratiti, uz suglasnost SDP, kada se radi o istraživanju u znanstvene svrhe, uz uvjet da se prigodom objavljivanja ne navode imena osoba, te zaštite javni i osobni interesi.»
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/AJ 38210
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica