Facebook
Naziv: Opći spisi (serija)
Signatura: HR-DAOS-153-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1927 - 1929
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: U seriji se nalaze opći spisi nastali radom Niže realne gimnazije u razdoblju njenog djelovanja, odnosno od 1927-1929. godine.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o provedenom postupku izlučivanja gradiva kod stvaratelja. Tijekom obrade i sređivanja gradiva u Državnom arhivu u Osijeku nije proveden postupak izlučivanja i sačuvano je cjelokupno predano gradivo.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 38610
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica