Facebook
Naziv: Zapisnici (serija)
Signatura: HR-DAOS-1104-4
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1963 - 1995
Arhivske jedinica: 2.30 d/m
Tehničke jedinica: 23 kut.
Sadržaj jedinice: Posebnu i značajnu skupinu gradiva fonda čine Zapisnici organa upravljanja i njihovih komisija, pomoćnih i drugih tijela. Gradivo serije Zapisnika dalje je razvrstano, prema organima upravljanja i njihovih pomoćnih tijela, na: Zapisnike Radničkog savjeta, Zapisnike Upravnog odbora, Zapisnike Zbora radnika i razne Zapisnike komisija, pomoćnih i drugih tijela. Najcjelovitiji dio gradiva čine Zapisnici Radničkog savjeta, a ostatak gradiva sačuvan je, uglavnom fragmentarno, za razdoblje 1963-1995. Zapisnici su odloženi kronološki prema odvijanju sjednica. Serija je podjeljena na 4 podserije: 1. Zapisnici Radničkog savjeta,2. Zapisnici Upravnog odbora, 3. Zapisnici Zbora radnika, 4. Razni Zapisnici.
Izlučivanju: Prilikom obrade izlučeni su svi duplikati/multiplikati zapisnika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39047
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica