Facebook
Naziv: Opći spisi (serija)
Signatura: HR-DAOS-341-1
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1955 - 1971
Arhivske jedinica: 0.65 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 5 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži urudžbene zapisnike i prateće opće spise KSV Osijek. U seriju su smješteni i urudžbeni zapisnici KO sindikata zdravstvenih radnika i metalskih radnika iako su oni bili samostalni. Nalaze se u ovom fondu jer su prošlom obradom ovdje smješteni, a ne postoje podaci o njihovom primitku u arhiv.
Izlučivanju: Prilikom obrade i sređivanja fonda u arhivu izlučeno je gradivo koje ima ograničen rok čuvanja, u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 4)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39265
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica