Facebook
Naziv: Zapisnici (serija)
Signatura: HR-DAVT-159-2
Imatelj: Državni arhiv u Virovitici
Razdoblje: 1955 - 1989
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 8 kut.
Sadržaj jedinice: U seriji zapisnika nalaze se zapisnici Plenuma, Predsjedništva, Općinske konferencije, Izvršnog odbora, raznih komisija. Zapisnici su složeni po godinama, odnosno na način da se na jednom mjestu nalaze zapisnici svih organa nastali u toku jedne godine.
Izlučivanju: Prilikom obrade i sređivanja fonda izlučeno je gradivo koje ima ograničene rokove čuvanja, u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAVT-159/P - 2 Općinska konferencija Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske - Podravska Slatina (popis)
Identifikator: HR-DAVT/AJ 39346
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica