Facebook
Naziv: Matice učitelja (serija)
Signatura: HR-DAOS-157-5
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1855 - 1928
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj.
Sadržaj jedinice: U knjigama se nalaze upisani svi profesori koji su radili na gimnaziji kao i njihovi osobni podaci, vrijeme koje su proveli radeći na gimnaziji. Među poznatijim profesorima bili su: Matija Petar Katančić, Tadija Smičiklas, Iso Kršnjavi, Ferdo Šišić, Vjekoslav Celestin, Mijo Kišpatić...
Izlučivanju: Tijekom obrade i sređivanja gradiva nije proveden postupak izlučivanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39464
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica